genti dama piele ieftine

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö kommun har den 12 oktober § 98 beslutat ställa ut förslag till detaljplan för egnahem- eller fritidsbebyggelse. Förslaget gäller del av fastigheten Fasanrike 8:15 i Kyrkoby by.

Förslaget finns till påseende på kommunkansliet i Överby, under kommunkansliets öppettider, samt på Eckerö kommuns hemsida under perioden 15 oktober till 19 november i enlighet med 31 § plan- och bygglagen.
Eventuella anmärkningar gällande förslaget ska skriftligen riktas till byggnadstekniska nämnden och vara kommunkansliet tillhanda senast den 19 november 2020, kl. 15.00.

Byggnadstekniska nämnden

Bilagor:
Planbeskrivning
Bilaga 1
Bilaga 2
Karta
Illustration

Sök