genti dama piele ieftine

Kommunstyrelsen i Eckerö har den 25.08.2020 § 227 beslutat ställa ut förslag till

Ändring samt upphävande av detaljplan för Eckerö Camping & Stugor

Förslaget finns till påseende på kommunkansliet i Överby, under kommunkansliets öppettider, samt på kommunens hemsida, under perioden 14.09.2020 – 13.10.2020. Eventuella anmärkningar gällande förslaget skall skriftligen riktas till byggnadstekniska nämnden och vara kommunkansliet tillhanda senast den 14 oktober 2020 kl. 15.00.

Byggnadstekniska nämnden

Bilagor:
Beskrivning detaljplaneändring
Förslag detaljplan karta 1
Förslag detaljplan karta 2
Förslag detaljplan karta 3