genti dama piele ieftine

Digitalisering av Storby bostadsområdes detaljplan

Företaget Björlin GITech Ab har av Eckerö kommun getts i uppdrag att uppgöra baskarta över Storby bostadsområde. Kartan skall sedan användas som underlag för digitalisering av befintlig detaljplan samt en uppdatering av detaljplanen. Kartläggningsarbetet kommer att påbörjas under mitten av april och vara klart hösten 2019.

Personal från GITech kommer att behöva röra sig på det detaljplanerade området under en begränsad tidsperiod. Arbetet kommer att innebära att man behöver röra sig till viss del på tomter, men personalen kommer att visa hänsyn och vara diskreta i sitt arbete. Mätningspersonalen kommer att bära gula varselkläder med GITech-logo på ryggen samt medföra ID-kort. Arbetet kommer att utföras under dagtid och omfatta bland annat flygfotografering från drönare och mätning med GPS. Vi hoppas att ni som boende och markägare har överseende med kartläggningsarbetet.

Information om kartläggningsarbetet ges av: 

David Björlin, VD Björlin GITech Ab
Tel. 040-181 6036, e-post: david.bjorlin@bjorlin.ax

Övrig information ges av:

Emma Saarela, Kommuntekniker/Byggnadsinspektör Eckerö kommun
Tel. 018-329 330, 0457-595 8590, e-post: emma.saarela@eckero.ax

Sök