genti dama piele ieftine

Eftersom situationen kan ändra snabbt är det även för kommuninvånarna av stor vikt att följa de instruktioner som Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor.

Följande anvisningar uppdateras och preciseras i takt med att ny information kommer från hälsovårdsexperter och de behöriga myndigheterna:

Uträtta ärenden i första hand per telefon eller e-post
Kommunkansliet håller öppet som vanligt. I mån av möjlighet bör telefon och e-post ändå användas. Vid t.ex. utkomststödsärenden kan handlingar lämnas in i kommunens postlåda utan personligt besök.  Kontakta gärna personen du söker på förhand och avtala om besök. Alla kontaktuppgifter hittar du här Om du är i frivillig karantän efter utlandsvistelse eller har minsta förkylningssymtom önskar vi att du inte besöker kommunkansliet. 

Socialförvaltningen
Information från socialförvaltningen om hjälp vid ekonomiska problem och vart man vänder sig vid andra problem, såsom alkoholproblem, psykiskt illamående m.m., som kan uppstå i den innevarande situationen hittar du här.

Solgården
Här hittar du information om vad som gäller inom äldreomsorgen just nu.

Barnomsorgen
Barnomsorgen fungerar som vanligt. Barn som visar minsta tecken på förkylningssymtom ska fortsättningsvis stanna hemma tills de är helt friska. 

Biblioteket
Kommunens bibliotek håller normala öppettider.

Fritidsverksamhet
Fritidsverksamheten fungerar som vanligt.

Ytterligare information: Raine Katajamäki, kommundirektör, tel. (018) 329 321

Informationen uppdaterad 14.9.2020 kl. 12.23

Sök