genti dama piele ieftine

Eftersom situationen kan ändra snabbt är det även för kommuninvånarna av stor vikt att följa de instruktioner som Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor.

Finlands regering har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet.

Åtgärderna är i kraft till 13 april 2020.

Följande anvisningar uppdateras och preciseras i takt med att ny information kommer från hälsovårdsexperter och de behöriga myndigheterna:

Uträtta ärenden i första hand per telefon eller e-post
I mån av möjlighet bör telefon och e-post användas. Vid t.ex. utkomststödsärenden kan handlingar lämnas in i kommunens postlåda utan personligt besök. Delar av personalen arbetar hemifrån men kan nås som vanligt per telefon och e-post. Alla kontaktuppgifter hittar du här. Kommunkansliet tar endast emot bokade besök. Om du har varit utomlands (även Sverige och Finland) de två senaste veckorna, eller har minsta förkylningssymtom önskar vi att du inte alls besöker kommunkansliet. 

Socialförvaltningen
Information från socialförvaltningen om hjälp vid ekonomiska problem och vart man vänder sig vid andra problem, såsom alkoholproblem, psykiskt illamående m.m., som kan uppstå i den innevarande situationen hittar du här.

Solgården
Solgården håller stängt för besökare 18.3.2020 - 13.4.2020. Endast nödvändiga besök tillåts och dessa måste bokas på förhand per telefon eller e-post.
Solgården har ställt in alla evenemang som berör folk utifrån. Här hittar du mer information om vad som gäller inom äldreomsorgen just nu. 

Barnomsorgen
Alla barn kan vid behov utnyttja tjänster inom barnomsorgen. Ansvaret att ordna barnomsorg kan frångås i en situation där barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare kan ordna skötseln av barnet på annat sätt. Syftet med bestämmelsen är att garantera att alla barn vars föräldrar eller andra vårdnadshavare inte kan ordna skötseln av barnet på annat sätt, kan delta i småbarnspedagogisk verksamhet. Föräldrarna bedömer behovet.

Förutsatt att barnet är sammanhängande frånvarande 23.3-13.4 uppbärs ingen barnomsorgsavgift för perioden.
Barn som visar minsta tecken på förkylningssymtom ska stanna hemma tills minst en symtomfri dag passerat.
Barn som återvänder från resor utanför Åland ska stanna hemma i 14 dagar. Här hittar du mer information om vad som gäller inom barnomsorgen just nu.

Skolan
Närundervisningen i grundskolan avbryts fr.o.m. 18.3.2020 till och med 13.4.2020. Undervisningen ordnas under denna tid i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt. Sådana är bland annat distansstudier, digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier.
Elever inom åk 1-3 erbjuds från och med måndagen den 23 mars undervisning i skolan men uppmanas om möjligt fortsättningsvis studera på distans. Föris- och eftisavgift uppbärs inte under perioden 23.3-13.4 för barn som är sammanhängande frånvarande 26.3-13.4.

Biblioteket
Kommunens bibliotek håller stängt 18.3.2020-13.4.2020.

Fritidsverksamhet
Fritidsverksamheten avbryts fr.o.m. 18.3.2020 till och med 13.4.2020.

Offentliga sammankomster
Offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

Personer över 70 år
Den som är 70 år eller äldre ska enligt statsrådets anvisning undvika kontakter med andra människor så långt som möjligt, ett förhållande som i praktiken motsvarar karantän. Om du som är 70 år eller äldre behöver hjälp med att till exempel handla mat, kontakta kommunkansliet på tel. (018) 32 930 vardagar kl. 10.00-13.00. Obs! Ingen utkörning på fredagar.

Ytterligare information: Raine Katajamäki, kommundirektör, tel. (018) 329 321

Sidan uppdaterad 27.3.2020 kl. 13.00

Sök