© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
genti dama piele ieftine

Räddningsnämden informerar: eldning av gräs och ris

Våren på antågande och för många förknippar man rydjandet med eldning av ris och fjolårsgräs.

 Innan du påbörjar eldning av gräs:

 • Förbered dig, utse en lämplig plats, håll avstånd till byggnader. 
 • Beakta väder och vindförhållanden, risken är störst på eftermiddagen då solen torkat upp det fuktiga gräset.
 • Elda aldrig ensam och elda små ytor åt gången.
 • Vatten och lämpliga redskap ska finnas tillgängligt.
 • Ha en telefon tillgänglig om du behöver slå larm.
 • Använd lämplig klädsel.
 • Den som tänder har ansvar, platsen lämnas inte obevakad förrän det är helt släckt.

Trevlig fortsättning på våren önskar
räddningschef Lennart Johansson och brandinspektör Henrik Olofsson

Generellt om eldning:

För att minska/undvika spridning av miljöskadliga ämnen och rökstörningar i omgivningen, är det förbjudet att elda avfall, utomhus eller i värmepanna.

Utan miljötillstånd eller -granskning får du dock elda:

 • torrt gräs, ris och annat hyggesavfall
 • obehandlat virke
 • halm (inom jordbruket)
 • mindre mängder tidningspapper, wellpapp och papp i värmepanna

Du får aldrig elda mjölkkartonger, plast, behandlat virke, möbler etc., vare sig utomhus eller i din värmepanna.

Eldningsförbud

Du kan enkelt kontrollera om eldningsförbud råder på Alarmcentralens hemsida. Landskapsalarmcentralen kan lämna information på tel. (018) 19000.

 

Sök