© Siv Mattsson
© Siv Mattsson
© Siv Mattsson
genti dama piele ieftine

Föris/eftis
De familjer som önskar för-/eftermiddagsvård för sina skolbarn i årskurs 1 och 2 från och med hösten 2018 bes vänligen lämna in en skriftlig intresseanmälan (använd blanketten för ansökan om barnomsorg) till skolan senast den 31 mars.

Intresseanmälan är inte bindande men hjälper oss att planera verksamheten. Frågor och funderingar? Kontakta gärna föris/eftis Ugglorna på tel. (018) 38 605 eller skolföreståndare Maria Bonds på tel. (018) 38 361.

Barnomsorg
Föräldrar i Eckerö som önskar barnomsorg från hösten 2018 ska ansöka om detta senast 30.4.2018. Vi önskar att även ni som planerar att söka barnomsorgsplats under hösten 2018/våren 2019 preliminärt gärna ansöker nu. Ansökningarna kan göras till daghemmet Nyckelpigan och småbarnsavdelningen Småpigorna med blanketten för ansökan om barnomsorg. Ansökan behöver endast göras för dem som ansöker om ny plats eller vill byta plats. 

Frågor och funderingar? Kontakta daghemsföreståndare Gun Sivén tel. (018) 364 040 eller socialchef Andrea Björnhuvud tel. (018) 329 323. OBS! Denna årliga ansökningsomgång genomförs för att underlätta planeringen inför hösten då platser frigörs vid skolstarten. Plats kan sökas när som helst under året då behov föreligger.

Sök