genti dama piele ieftine

KUNGÖRELSE om utställandet av DETALJPLAN, KYRKOBY

En ny detaljplan för en del av Pellas 8:8 i Kyrkoby by, Eckerö kommun, finns utställd för granskning under ordinarie öppettider på kommunkansliet, under 30 dagar, 25.09 t.o.m. 24.10.2019, i enlighet med Plan- och bygglagen för landskapet Åland kap. 6§ 31 och beslut taget av BTN 09.09.2019 § 77.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett område för egnahems- eller fritidshemsbebyggelse.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligt till Byggnadstekniska nämnden, Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö eller med e-post till: lina.andersson@eckero.ax

Senast den 24 oktober 2019 kl.15.00 skall synpunkterna ha inkommit till byggnadstekniska nämnden.

Beskrivning detaljplan Kyrkoby
Plankarta detaljplan Kyrkoby
Terrängsyn detaljplan Kyrkoby

Byggnadstekniska nämnden

Eckerö den 24 september 2019

Emma Saarela
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Sök