© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
genti dama piele ieftine

Kommunstyrelsen har den 22 maj 2018 beslutat att jakträtten i kommunens jaktmarker, när det gäller älg och rådjur, ska ske utan kostnad. Rätten kommer tillfalla angränsande jaktlag efter en särskild prövning av kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande. Alla jaktlag uppmanas därför inkomma med en anhållan utan dröjsmål.

Kommunens jaktmarker finns på följande fastigheter:

Olers 43-406-15-44 Långön, 34,47 ha
Olers 43-406-15-44 Valberget, 62 + 6,58 ha
Furuhaga 43-406-13-2 Storby, 4,42 ha
Olers 43-406-15-44 Norra skiftet
Valhala 43-403-4-34 udden norra del 5,42 ha
Lindsberg 43-407-7-18 Torp 3,11 ha
Träsk 43-406-5-41 södra delen 10,75 ha
Storbacka 43-403-4-17 Kyrkoby 6,17 ha
Träsk 43-406-5-41

På e-Anslagstavlan finns information om vilka jaktlag som beviljats jakträtt.

Sök