genti dama piele ieftine

Enligt lagen om kommunala pensioner KomPL måste Eckerö kommun få ett intyg över ikraftvarande FÖPL/LFÖPL (företagarpensionsförsäkring) för att kunna betala fakturor till enskilda näringsidkare som anlitas av kommunen. Nytt intyg måste lämnas in efter varje årsskifte.

Lagen gäller enskilda näringsidkare (inte AB, KB, ÖB, registrerad förening eller andelslag) och även om verksamheten är så obetydlig att näringsidkaren inte är skyldig att teckna företagarpensionsförsäkring. Om ingen pensionsförsäkring finns omfattas arbetet av KomPL och kommunen innehåller arbetstagarens pensionsavgift genom avdrag på fakturan.

Om du vill ha en fullmakt att fylla i så att kommunen årligen begär in intyg om giltig pensionsförsäkring, kontakta kommunkansliet på telefon (018) 32 930 eller e-post info@eckero.ax

Sök