© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
genti dama piele ieftine

Kommunfullmäktige i Eckerö kommun beslutade den 14 maj 2018 att godkänna en särskild satsning för åldersgrupperna 3–14 år, fyllda 75 år eller som fyller 75 år under 2018, genom att tilldela aktivitetsbiljetter med ett totalvärde på 40 euro (8 biljetter à 5 euro).

Nedan riktlinjer är antagna i kommunfullmäktige:

- Välkomna är företag med kulturell, idrotts- eller aktivitetsinriktad verksamhet med säte i Eckerö kommun.
- Biljetterna hämtas personligen och är personliga.
- Biljetterna kan användas en åt gången eller alla på en gång.
- Företag skall på förhand anmäla sitt intresse.
- Biljetterna faktureras av företagen för erhållande av ersättning med inlösta biljetter som underlag senast det 31 december 2018.
- Om företaget anser att biljetternas värde ej uppnår t.ex. kostnaden för inträde står det upp till individen själv att betala mellanskillnaden.
- Värdet på biljetterna får ej betalas tillbaka i kontanter.
- Inköp av mat eller dryck är ej tillåtet utan endast entré till medlemsföretagens event.
- Per den 1 januari 2019 förlorar biljetterna sitt värde.
- Biljetterna kan användas för kaffe med dopp av åldersgruppen 75+.

Välkomna in med ert intresse. Kommunen ser gärna att företagen anpassar sitt utbud med bl.a. paketerbjudanden till målgrupperna, i syfte att underlätta nyttjandet och hanteringen. Mer information kommer att tilldelas och ni är naturligtvis välkomna ta kontakt med kommunen om ni har funderingar. Ni kan i första hand ta kontakt med kommundirektören via arsim.zekaj@eckero.ax eller näring- och kulturnämndens ordförande Johan Hellström via johan@barman-finland.net.

Sök